Jumaat, 22 Mac 2013

Menjawab pendustaan Syiah Melayu jadian

Klik sini untuk melihat video dusta Syiah
Seperti biasa Syiah dengan sifatnya yang gemar berbohong, mewarisi tabiat Abdullah bin Saba’ membuat tuduhan kononnya penulis tidak mengetahui bahawa Ahli Sunnah juga menganggap imamah termasuk dalam perkara usuluddin. Mereka membawa tiga hujah berdasarkan kitab karangan Imam al-Baidhawi berjudul Minhaj al-Wusul ila ‘Ilm al-Usul, syarahnya karangan Imam al-Subki berjudul al-Ibhaj dan sebuah kitab moden karangan Dr. Muhammad Abu al-Nur Zuhair berjudul Usul al-Fiqh.

Apabila meneliti ketiga-tiga kitab ini, penulis hanya tersenyum. Benarlah kata Imam al-Syafi’e, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak bersaksi dusta daripada golongan (Syiah) Rafidhah”. (Riwayat al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra)

Dari Minhaj al-Wusul (hal. sblm dr hal. yg dipaparkan dlm youtube)
Pembohongan yang pertama, dalam paparan kitab Minhaj al-Wusul ila ‘Ilm al-Usul, Syiah memotong perbahasan sebelumnya hingga menyebabkan pembaca tidak dapat memahami konteks ayat tersebut. Sepatutnya Syiah membawa halaman sebelumnya. Ini kerana konteks ayat tersebut membincangkan berkenaan jenis-jenis perkhabaran yang dusta. Dalam jenis yang kedua, pengarang membawakan contoh, bagaimana golongan Syiah mendakwa terdapat nas yang menunjukkan keimaman Ali r.a dan ia tidak mutawatir sebagaimana juga iqamah, tasmiyah dan mukjizat Rasulullah SAW.

Lalu, dakwaan Syiah ini dijawab bahawa yang pertama dan kedua (iqamah dan tasmiyah) itu adalah perkara furu’, tiada kufur dan bid’ah dalam menyalahi kedua-duanya, berlainan dengan imamah (di sisi Syiah kerana ia termasuk dalam perkara usuluddin yang memerlukan nas yang mutawatir)

Ini menunjukkan imamah di sini dirujuk dalam konteks Syiah yang menganggapnya usuluddin bukan dalam konteks Sunni.

Dari al-Ibhaj, Imam al-Subki (hal. yg sebelum dr hal. yg dipaparkan diyoutube)
Dalam paparan yang kedua, ia memperincikan lagi paparan yang pertama, kerana kitab yang kedua adalah syarah Imam al-Subki ke atas kitab Imam al-Baidhawi yang sebelumnya. Juga di bawah tajuk yang sama dibawakan contoh dakwaan Syiah tentang keimaman Ali yang mana ianya termasuk dalam perkara usuluddin sedangkan tiada nas yang mutawatir mengenainya. Jadi, ungkapan imamah daripada usul itu bukanlah merujuk kepada tradisi Sunni tetapi merujuk kepada pegangan golongan Syiah itu sendiri.

Pembohongan yang ketiga ialah, dalam paparan kitab Usul al-Fiqh karangan Dr. Zuhair, Syiah memotong perbicangan yang awal sebaliknya hanya memaparkan separuh sahaja untuk menggambarkan kononnya ungkapan “imamah daripada usuluddin” itu adalah kalam daripada penulisnya sendiri iaitu Dr. Zuhair. Padahal apabila dibaca, jelaslah bahawa itu adalah kalam yang dinukilkan oleh Ahli Sunnah bagi menjawab dakwaan Syiah bahawa imamah termasuk dalam perkara usuluddin sedangkan tiada nukilan yang mutawatir dalam hal berkenaan.

Dari kitab Usul al-Fiqh, Dr. Zuhair
Sebagaimana 2 kitab yang sebelumnya, perbahasan dalam kitab ini juga membincangkan isu yang sama iaitu berkenaan perkhabaran yang dimaklumi pendustaannya. Dalam jenis yang kedua, penulis menyebut, ianya sebagai perkara yang dinukilkan menerusi khabar ahad walaupun terdapat sebab-sebab yang memerlukan ia datang secara mutawatir, sama ada kerana ia disandarkan kepada salah satu usul daripada usuluddin atau kerana ianya ganjil. Yang pertama, (merujuk kepada dakwaan ia usuluddin) seperti Syiah menukilkan nas yang menunjukkan keimaman Ali.

Ertinya, jika puak Syiah ingin mengatakan kebenaran imamah Ali, Syiah perlu mendatangkan khabar yang mutawatir dan tidak memadai dengan khabar ahad sahaja kerana ia termasuk dlm perkara usuluddin di sisi Syiah. Jika tidak ada, maka perkhabaran itu dianggap bohong.

Kesimpulannya, kitab yang dibawakan oleh Syiah ini adalah BACKFIRE kepada Syiah sendiri kerana hujjah yang dibawa oleh Syiah itu sebenarnya adalah satu contoh yang dibawakan oleh tuan pengarangnya untuk mengatakan bagaimana dakwaan imamah Ali yang dianggap sebagai usuluddin oleh Syiah itu adalah suatu pembohongan kerana ketiadaan perkhabaran yang mutawatir. Dengan kata lain, bagaimana perkara yang melibatkan soal usuluddin boleh disabitkan tanpa perkhabaran yang mutawatir seperti dakwaan Syiah terhadap imamah Ali?

Untuk makluman puak Syiah Melayu jadian juga, para ulama Ahli Sunnah telah ijma’ dan bersepakat bahawa soal imamah bukan termasuk dalam perkara prinsip aqidah (usuluddin atau usul al-i’tiqad) tetapi urusannya termasuk dalam perbahasan fiqhiyyat. Adapun prinsip-prinsip aqidah ASWJ adalah amat jelas iaitu enam rukun iman atau dibahagikan kpd 3 iaitu ilahiyyat, nubuwwat dan sam’iyyat. Wallahu a'lam.