Rabu, 13 April 2011

Hukum guna nama-nama Islam untuk produk kesihatan dan seumpamanya

Panel Kajian Syariah Jakim telah memutuskan seperti berikut :

a) Pengusaha produk-produk makanan, kesihatan dan barang gunaan adalah dilarang menggunakan ayat-ayat suci al-Qur'an, hadith, nama-nama Allah SWT (Asma' al-Husna) dan seumpamanya yang boleh membawa kepada eksploitasi dan mengelirukan pengguna pada produk-produk keluaran mereka; dan

b) Pendaftaran nama syarikat, laman web dan sebagainya tidak boleh menggunakan nama-nama Allah SWT (Asma' al-Husna) kerana ia boleh membawa kepada ekploitasi dan mencemarkan kesucian Lafaz al-Jalalah.

Wallahu a'lam.
Read more >>