Jumaat, 4 Mac 2011

Kenapa Presiden SBY takut Ahmadiyah@Qadiyani?

Mirza Ghulam Ahmad, nabi kaum Ahmadiyah pernah memberi ancaman kepada orang-orang yang menentang dan tidak mengimaninya sebagai nabi, utusan Allah. Tahun 1993, Jemaah Ahmadiyah Cabang Bandung, menerbitkan sebuah buku berjudul " Memperbaiki Suatu Kesalahan "(Eik Ghalthi Ka Izalah), karya asli Mirza Ghulam Ahmad yang dialihbahasakan oleh HS Yahya Pontoh.

Di dalam buku ini, Mirza Ghulam Ahmad (MGA) menegaskan:

"Aku bersumpah dengan nama Tuhan yang telah mengutusku - dan bersumpah dusta atas nama-Nya adalah suatu perbuatan yang terkutuk - bahawa Dia lah Yang telah menjadikan dan mengutus aku sebagai Masih Mau'ud. Sebagaimana aku yakin dan percaya kepada segala ayat Al-Quran Suci, begitu pulalah dengan tidak membezakan sedikit jua pun, aku yakin dan percaya kepada wahyu-wahyu Allah Taala yang terang-benderang yang telah diwahyukan kepadaku, yang cukup jelas kepadaku kebenarannya yang dengan perantaraan tanda-tanda-Nya yang mutawatir.

Dengan berdiri di sisi Baitullah aku bersumpah, bahawa wahyu-wahyu suci diturunkan kepadaku adalah semuanya firman Tuhan yang dahulu pernah menurunkan wahyu-wahyu-Nya kepada Nabi Musa as, Nabi Isa as dan kepada yang mulia Muhammad Musthafa saw. Bumi juga telah menjadi saksi bagiku, demikian pun langit. Bahkan langit mengatakan bahawa aku ini Khalifatullah, demikian juga bumi, tetapi sebagai telah dikatakan dalam khabar-khabar ghaib, aku tentu akan ditolak oleh manusia. Orang-orang yang hatinya tertutup tentu tidak akan menerima aku.

Tetapi aku tahu dan yakin, bahawa Allah Taala sesungguhnya akan menolong aku, sebagaimana dahulu kala Dia menolong Rasul-Rasul-Nya. Seorang pun tiada yang akan dapat melawan aku, sebab pertolongan Allah tiada bersama mereka. "(Hal. 13-14).

Semaklah kata-kata MGA yang begitu tegas: "Seorang pun tiada yang akan dapat melawan aku, sebab pertolongan Allah tiada bersama mereka."

Jadi, katanya, tidak yang akan dapat melawan Mirza Ghulam Ahmad! Orang yang menolak tuntutan "kenabiannya" dia katakan hanya kerana kebodohan saja. "Jika ada orang yang marah, kerana wahyu kepadaku ada yang menerangkan bahawa aku ini nabi dan Rasul, maka dalam hal ini menunjukkan kebodohannya sendiri." (Hal. 15).

Untuk meyakinkan orang lain, bahawa MGA adalah "nabi", kaum Ahmadiyah mahupun MGA sendiri, berulangkali menyebarkan ancaman, bahawa sesiapa yang tidak beriman kepada MGA, orang itu akan binasa, celaka, tidak selamat, dan sebagainya.

Tahun 1989, Yayasan Wisma Damai - sebuah penerbit buku Ahmadiyah-menterjemah buku berjudul Da'watul Amir: Surat Kepada Kebenaran, karya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ra oleh pengikut Ahmadiyah, penulis buku ini diimani sebagai Khalifah Masih II / Imam Jemaat Ahmadiyah (1914 - 1965).

Buku ini juga mengancam sesiapa sahaja yang tidak mahu iman pada MGA dan memilih berada di luar Ahmadiyah:

"Kami sungguh mengharapkan kepada anda agar tidak menangguh-nangguh waktu lagi untuk menerima dengan baik utusan Allah Ta'ala yang datang bagi menzahirkan kebenaran Rasulullah saw. Sebab, menyambut baik kehendak Allah Taala dan beramal sesuai dengan rencana-Nya merupakan wahana untuk memperoleh banyak keberkatan. Sebaliknya, menentang kehendak-Nya sekali-kali tidak akan mendatangkan keberkatan. "(Hal. 372).

Juga ditegaskan: "Kami dengan bersungguh-sungguh mengatakan bahawa orang tidak dapat menjumpai Allah Ta'ala di luar Ahmadiyah." (Hal. 377).

Orang yang menolak kenabian MGA pun dicap sebagai musuh Islam: "Jadi, sesudah Masih Mau'ud turun, orang yang tidak beriman kepada beliau akan berada di luar lindungan Allah Ta'ala. Sesiapa yang menjadi penghalang di jalan Masih Mau'ud as, ia sebenarnya musuh Islam dan ia tidak menginginkan adanya Islam. "(Hal. 374).

Untuk menyokong tuntutan kenabiannya, MGA menggunakan pelbagai cara, termasuk mengaku menerima wahyu yang bunyi lafaznya sama persis dengan lafaz ayat-ayat tertentu dalam al-Quran. Contohnya, dalam buku Eik Ghalthi Ka Izalah, MGA mengaku mendapat wahyu yang bunyinya: " Muhammadur Rasuulullah, walladziina ma'ahuu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. " ("Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mukmin .... ".)

Menurut MGA, ayat al-Quran itu didakwa sebagai wahyu yang juga diturunkan kepadanya. Beliau menulis, dalam buku yang ditulisnya tahun 1901 tersebut: "Dalam wahyu ini Allah swt menyebutkan namaku" Muhammad "dan" Rasul ". (Hal. 5).

Bahkan, MGA juga mengaku pernah mendapat wahyu yang bunyinya: " huwalladzii arsala Rasuulahuu bil-hudaa wa diinil haq liyudzhirahuu 'alad-diini kullihi. " Kumpulan wahyu ini dikumpulkan dalam buku Barahin Ahmadiyah. MGA menulis dalam buku tersebut: "Di dalam wahyu ini nyata benar, bahawa aku dipanggil dengan nama Rasul." (Hal. 4).

Dalam buku Da'watul Amir, Ahmadiyah menceritakan nasib beberapa tokoh termasuk Ketua Negara yang cuba menghalang-halangi dan menghancurkan Ahmadiyah. Kepada Ketua Negara, diseru untuk masuk ke Jamaat Ahmadiyah:

"Jadi, tinggal di luar jemaah yang ditubuhkan oleh Allah Ta'ala merupakan keadaan yang sangat menakutkan, maka teristimewa pula para raja yang kepada mereka dipikulkan dua macam tanggung jawab, yakni, pertama mengenai diri mereka sendiri, dan kedua mengenai rakyat mereka ... Oleh kerana itu, andaikata anda seorang pemimpin hendaklah anda meniadakan rintangan yang menjadi halangan untuk masyarakat menerima kebenaran, agar dosa mereka tidak ditimpakan kepada anda. "

Menurut Ahmadiyah, jika para pemimpin tidak mahu mengimani kenabian MGA, maka mereka akan berdosa dan menanggung dosa rakyatnya, sebagaimana isi surat Nabi Muhammad saw kepada Maharaja Rom: "Apabila anda menolak, maka dosa-dosa rakyat pun akan dipikulkan atas peribadi anda."

Membaca buku-buku dan tulisan-tulisan MGA serta pengikutnya, nampak jelas, bahawa yang dilakukan Ahmadiyah sebenarnya sudah memenuhi unsur penodaan agama sebagaimana terkandung dalam UU No. 1/PNPS/1965. Perkara 1 undang-undang ini menyatakan: "setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum, menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan sokongan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. "

Kita hanya menunggu ketegasan kerajaan untuk menegakkan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 1/PNPS/1965. Lantaran muncul pertanyaan, jika kerajaan berani bertindak dengan tegas - sesuai undang-undang - nabi-nabi palsu dan pengikutnya seperti Lie Eden dan Ahmad Mosadeq, kenapa sikap dan dasar yang sama tidak digunakan untuk kumpulan pengikut Nabi asal India ini?

Dalam tulisannya di Jurnal Islamia-Republika, (17/2/2011), Dr. Anis Malik Thoha memaparkan sejarah konflik Islam-Ahmadiyah di India-Pakistan, sehingga akhirnya pada tahun 1974 Ahmadiyah ditetapkan sebagai kumpulan minoriti non-Muslim, sebagaimana ditetapkan dalam Perlembagaan Pakistan: " non-Muslim "means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Quadiani Group or the Lahori Group who call themselves 'Ahmadis' or by any other name or a Bahai, and a person belonging to any of the Scheduled Castes .

Ini paparan Dr. Anis tentang sejarah kelompok Ahmadiyah dan respon umat Islam di India dan Pakiatan:

Sejak Mirza Ghulam Ahmad (1840-1908) menyebarkan ajarannya di India, hubungan umat Islam dan pengikut Ahmadiyah selalu diwarnai ketegangan. Bahkan, beberapa kali berlaku pertumpahan darah. Ahmadiyah, ibarat duri dan "fitnah" yang seperti sengaja ditanamkan dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu.

Menyedari dahsyatnya "fitnah" ini, para pemimpin dan tokoh Islam India telah lama cuba sekuat tenaga, baik dengan pena mahupun lisan, untuk menentangnya. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammad Husein al-Battalawi, Maulana Muhammad Ali al-Monkiri (pengasas Nadwatul Ulama India), Syeikh Thana'ullah al-Amritsari, Syeikh Anwar Shah al-Kashmiri, dan Seyyed Ata'ullah al-Bukhari al-Amritsari. Tidak ketinggalan juga ahli falsafah dan penyair Muhammad Iqbal.

Tahun 1916, para ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang "kekafiran kaum Ahmadiyah / Qadiyaniyyah". Seluruh ulama, secara ijma 'dalam fatwa ini menyatakan bahawa pengikut Ahmadiyah / Qadiyaniyyah adalah kafir dan keluar dari agama Islam. Pada tahun 1926, pejabat Ahlul Hadits di Amritsar juga mengeluarkan fatwa serupa dengan judul "Batalnya Nikah Dua Orang Mirzais" yang ditandatangani oleh ulama aliran / mazhab / kelompok / markazIslam di seluruh anak benua India (lihat: Mawqif al-Ummah al-Islamiyyah min al -Qadiyaniyyah. Multan: Majlis Tahaffuz Khatm al-Nubuwwah. 76-7).

Adapun Muhammad Iqbal, melalui goresan penanya menyeru kerajaan penjajah Inggeris di India untuk segera menghentikan "fitnah" ini dengan mendengar dan mengabulkan tuntutan-tuntutan kaum Muslimin India dalam kaitannya dengan gerakan dan / atau ajaran Ahmadiyah. Dalam salah satu risalahnya yang dihantar ke akhbar harian berbahasa Inggeris yang terbesar di India, Statesman, edisi 10 Jun 1935, dia menyatakan: "Ahmadiyyah / Qadiyaniyyah adalah usaha sistematik untuk mendirikan golongan baru di atas dasar kenabian yang menandingi kenabian Muhammad (saw)."

Iqbal juga meminta kerajaan kolonial Inggeris bertanggungjawab atas kejadian "fitnah" ini seraya memberi amaran jika kerajaan tidak memperhatikan keadaan ini dan tidak menghargai perasaan kaum Muslimin dan dunia Islam, tapi malah membiarkan "fitnah" berleluasa, maka umat Islam yang merasa kesatuannya terancam mungkin akan terpaksa menggunakan kekuatan untuk membela diri (Mawqif, 88-9).

Namun sekali lagi, seruan para ulama itu diabaikan kerajaan Pakistan. Umat Islam pun tak pernah surut dalam menentang Ahmadiyah. Suasana panas mencapai kemuncaknya selepas sekumpulan pengikut Ahmadiyah menyerang pelajar sekolah negeri di atas kereta api yang melalui terminal Rabwah, kota suci kaum Ahmadiyyah, dalam perjalanan mereka untuk bercuti musim panas.

Peristiwa ini mengusik kesabaran umat Islam. Pada gilirannya umat Islam memaksa kerajaan untuk mengangkat masalah Ahmadiyah ini ke Majlis Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dipanggillah Mirza Nasir Ahmad, pemegang pucuk pimpinan Ahmadiyah pada waktu itu (yang adalah cucu Mirza Ghulam Ahmad). Para ulama pun sudah berjaya menyusun dokumen yang menjelaskan sikap umat Islam terhadap Qadiyaniyah untuk diajukan ke persidangan Majlis Nasional, yang kemudian dibukukan dengan judul Mawqifal-Ummah al-Islamiyyah min al-Qadiyaniyyah (Sikap Umat Islam Terhadap Qadiyaniyyah).

Setelah mendengar keterangan dan sikap dari kedua-dua pihak, Majlis Nasional pada 7 September 1974 memutuskan secara bulat untuk menerima dan menyetujui tuntutan-tuntutan umat Islam berkaitan dengan Ahmadiyah. Keputusan ini disambut dengan suka-ria oleh umat Islam seluruh Pakistan. Tarikh 7 September 1974 dianggap sebagai hari kemenangan bersejarah bagi umat Islam. Umat Islam hanya menuntut hak-hak dasar mereka yang telah dirampas oleh pihak lain, dan tidak rela agama yang suci ini dikotori oleh sesiapa pun.

Demikian paparan Dr. Anis Malik Thoha, penyelidik INSISTS dan pakar perbandingan agama dari International Islamic University Malaysia .

Berkaca dari kes di Pakistan itu, sayogianya pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengambil pelajaran. Bukan polisi yang bijak untuk membiarkan satu kelompok yang jelas-jelas menodai agama Islam tetap wujud secara organisasi di Indonesia. Tentu Pak SBY tidak rela jika ada orang yang mengaku-aku sebagai utusan Presiden RI berkeliaran menjalankan aktivitinya. Logik kita bertanya: Apakah Allah akan redha jika Pak SBY membiarkan orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah berlaku semena-mena melecehkan agama Allah?

Kita tentu tidak percaya bahawa Pak SBY yang seorang Muslim dan jeneral takut dengan gertakan sang nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad!

Tulisan : Dr. Adian Husaini.
Read more >>