Jumaat, 22 Mac 2013

Menjawab pendustaan Syiah Melayu jadian

Klik sini untuk melihat video dusta Syiah
Seperti biasa Syiah dengan sifatnya yang gemar berbohong, mewarisi tabiat Abdullah bin Saba’ membuat tuduhan kononnya penulis tidak mengetahui bahawa Ahli Sunnah juga menganggap imamah termasuk dalam perkara usuluddin. Mereka membawa tiga hujah berdasarkan kitab karangan Imam al-Baidhawi berjudul Minhaj al-Wusul ila ‘Ilm al-Usul, syarahnya karangan Imam al-Subki berjudul al-Ibhaj dan sebuah kitab moden karangan Dr. Muhammad Abu al-Nur Zuhair berjudul Usul al-Fiqh.

Apabila meneliti ketiga-tiga kitab ini, penulis hanya tersenyum. Benarlah kata Imam al-Syafi’e, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak bersaksi dusta daripada golongan (Syiah) Rafidhah”. (Riwayat al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra)

Dari Minhaj al-Wusul (hal. sblm dr hal. yg dipaparkan dlm youtube)
Pembohongan yang pertama, dalam paparan kitab Minhaj al-Wusul ila ‘Ilm al-Usul, Syiah memotong perbahasan sebelumnya hingga menyebabkan pembaca tidak dapat memahami konteks ayat tersebut. Sepatutnya Syiah membawa halaman sebelumnya. Ini kerana konteks ayat tersebut membincangkan berkenaan jenis-jenis perkhabaran yang dusta. Dalam jenis yang kedua, pengarang membawakan contoh, bagaimana golongan Syiah mendakwa terdapat nas yang menunjukkan keimaman Ali r.a dan ia tidak mutawatir sebagaimana juga iqamah, tasmiyah dan mukjizat Rasulullah SAW.

Lalu, dakwaan Syiah ini dijawab bahawa yang pertama dan kedua (iqamah dan tasmiyah) itu adalah perkara furu’, tiada kufur dan bid’ah dalam menyalahi kedua-duanya, berlainan dengan imamah (di sisi Syiah kerana ia termasuk dalam perkara usuluddin yang memerlukan nas yang mutawatir)

Ini menunjukkan imamah di sini dirujuk dalam konteks Syiah yang menganggapnya usuluddin bukan dalam konteks Sunni.

Dari al-Ibhaj, Imam al-Subki (hal. yg sebelum dr hal. yg dipaparkan diyoutube)
Dalam paparan yang kedua, ia memperincikan lagi paparan yang pertama, kerana kitab yang kedua adalah syarah Imam al-Subki ke atas kitab Imam al-Baidhawi yang sebelumnya. Juga di bawah tajuk yang sama dibawakan contoh dakwaan Syiah tentang keimaman Ali yang mana ianya termasuk dalam perkara usuluddin sedangkan tiada nas yang mutawatir mengenainya. Jadi, ungkapan imamah daripada usul itu bukanlah merujuk kepada tradisi Sunni tetapi merujuk kepada pegangan golongan Syiah itu sendiri.

Pembohongan yang ketiga ialah, dalam paparan kitab Usul al-Fiqh karangan Dr. Zuhair, Syiah memotong perbicangan yang awal sebaliknya hanya memaparkan separuh sahaja untuk menggambarkan kononnya ungkapan “imamah daripada usuluddin” itu adalah kalam daripada penulisnya sendiri iaitu Dr. Zuhair. Padahal apabila dibaca, jelaslah bahawa itu adalah kalam yang dinukilkan oleh Ahli Sunnah bagi menjawab dakwaan Syiah bahawa imamah termasuk dalam perkara usuluddin sedangkan tiada nukilan yang mutawatir dalam hal berkenaan.

Dari kitab Usul al-Fiqh, Dr. Zuhair
Sebagaimana 2 kitab yang sebelumnya, perbahasan dalam kitab ini juga membincangkan isu yang sama iaitu berkenaan perkhabaran yang dimaklumi pendustaannya. Dalam jenis yang kedua, penulis menyebut, ianya sebagai perkara yang dinukilkan menerusi khabar ahad walaupun terdapat sebab-sebab yang memerlukan ia datang secara mutawatir, sama ada kerana ia disandarkan kepada salah satu usul daripada usuluddin atau kerana ianya ganjil. Yang pertama, (merujuk kepada dakwaan ia usuluddin) seperti Syiah menukilkan nas yang menunjukkan keimaman Ali.

Ertinya, jika puak Syiah ingin mengatakan kebenaran imamah Ali, Syiah perlu mendatangkan khabar yang mutawatir dan tidak memadai dengan khabar ahad sahaja kerana ia termasuk dlm perkara usuluddin di sisi Syiah. Jika tidak ada, maka perkhabaran itu dianggap bohong.

Kesimpulannya, kitab yang dibawakan oleh Syiah ini adalah BACKFIRE kepada Syiah sendiri kerana hujjah yang dibawa oleh Syiah itu sebenarnya adalah satu contoh yang dibawakan oleh tuan pengarangnya untuk mengatakan bagaimana dakwaan imamah Ali yang dianggap sebagai usuluddin oleh Syiah itu adalah suatu pembohongan kerana ketiadaan perkhabaran yang mutawatir. Dengan kata lain, bagaimana perkara yang melibatkan soal usuluddin boleh disabitkan tanpa perkhabaran yang mutawatir seperti dakwaan Syiah terhadap imamah Ali?

Untuk makluman puak Syiah Melayu jadian juga, para ulama Ahli Sunnah telah ijma’ dan bersepakat bahawa soal imamah bukan termasuk dalam perkara prinsip aqidah (usuluddin atau usul al-i’tiqad) tetapi urusannya termasuk dalam perbahasan fiqhiyyat. Adapun prinsip-prinsip aqidah ASWJ adalah amat jelas iaitu enam rukun iman atau dibahagikan kpd 3 iaitu ilahiyyat, nubuwwat dan sam’iyyat. Wallahu a'lam.

Read more >>

Selasa, 19 Mac 2013

Muzakarah Sunni Syiah di Johor

Pada 13 Mac 2013 yang lalu, satu Muzakarah Sunni & Syiah berjaya diadakan di Johor Bahru anjuran Jabatan Mufti Johor. Muzakarah ini diadakan lantaran sikap biadab Syiah Melayu Jadian Johor yang sering mengirim sms @ e-mel berbau kutukan, kejian dan penghinaan terhadap para sahabat r.a.h serta disiplin Ahli Sunah Wal-Jemaah (ASWJ).Mereka juga dikatakan sering hadir ke dalam majlis-majlis anjuran Jabatan Mufti untuk mengganggu perjalanan majlis di samping mempromosikan fahaman sesat mereka.

Dalam muzakarah tersebut, Jabatan Mufti Johor diwakili oleh penulis dan Ustaz Ahmad Nasim bin Abdul Rauf manakala Syiah Johor diwakili oleh Hasan Askari,Najiyullah dan Malik Takim. Beberapa pemerhatian hasil daripada muzakarah tersebut adalah seperti berikut:

- Syiah Melayu Jadian didapati gementar untuk hadir ke muzakarah atas tajuk “Perbezaan Antara Sunni dan Syiah” sebaliknya memohon untuk ditukar kepada tajuk “Titik persefahaman antara Sunni dan Syiah”. Adalah tidak masuk akal selepas pelbagai tohmahan yang mereka lakukan terhadap para sahabat dan disiplin ASWJ, tiba-tiba apabila sampai ketika untuk bermuzakarah, mereka ingin menukar tajuk lain kononnya demi menjaga perpaduan. Lebih dikesalkan lagi, apabila sampai pada waktu yang dijanjikan mereka berdolak dalik kononnya tidak mempunyai wakil untuk hadir sedangkan majlis telah diatur sejak sekian lama dan mereka sendiri yang mencabar Jabatan Mufti untuk bermuzakarah. Namun setelah digertak oleh pihak Jabatan Mufti, mereka hadir kononnya atas dasar untuk mencari titik pertemuan.

- Syiah terus menerus menampakkan sikap taqiyyah dan munafiq mereka. Sebelum diajak bermuzakarah, mereka menghentam ASWJ, menyebarkan buku-buku Khair Izzah yang jelas menyesatkan ASWJ dan para sahabat, menarik penganut Sunni masuk Syiah dan sebagainya, tetapi apabila berdepan segala-galanya berubah watak, kononnya ingin mencari titik pertemuan, memelihara perpaduan umat Islam dll. Lihatlah betapa munafiqnya golongan ini.

- Seperti biasa, Syiah mengeksploitasi Amman Message 2005 dengan anggapan deklarasi tersebut menyebelahi mereka padahal ianya tidak. Buktinya tiada kalimah “Syiah Rafidhah” dalam deklarasi tersebut sedangkan Syiah Imam 12 adalah termasuk dalam golongan Rafidhah kerana pendirian mereka yang jelas menolak bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tiada seorang pun kalangan ASWJ yang boleh menerima golongan Rafidhah, kerana itu Syeikh al-Azhar yang mewakili ASWJ dalam deklarasi tersebut telah menyatakan bahawa kita menerima seseorang itu sebagai muslim selagimana ia menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Bukankah Syiah sendiri tahu sama ada mereka menghormati sahabat atau tidak? Rafidhah atau tidak?

- Syiah Melayu jadian terlalu dangkal apabila mengatakan kami ingin bersatu dengan ASWJ, tapi dalam masa yang sama mempertikaikan aqidah golongan ASWJ. Antara hujah separuh masak Syiah adalah mendakwa ASWJ hanya wujud selepas kewujudan Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Asya’irah, lalu dipersoalkan apakah aqidah umat Islam sebelum Asya’irah termasuklah aqidahnya Imam Syafie sendiri dan imam-imam yang lain. Inilah kemuncak kebodohan Syiah Melayu jadian dalam memahami ASWJ. Hakikatnya, Syiah ingin mendakwa kononnya aqidah mereka lebih awal daripada kemunculan aqidah ASWJ, padahal Syiah terlupa aqidah ASWJ itu tidak lain hanyalah aqidah Nabi SAW sendiri dan diteruskan oleh para sahabat. Asya’irah, Maturidiyyah dan Athariyyah itu hanyalah madrasah-madrasah yang datang selepasnya bagi menyusun disiplin ilmu ASWJ dalam bentuk peristilahan dan struktur pemikiran.

- Secara caca merba, Syiah terus membawakan riwayat-riwayat yang didakwa milik Sunni untuk mengesahkan dakwaan mereka termasuk merujuk kitab Yanabi’ al-Mawaddah dan al-Imamah wa al-Siyasah, sedangkan kedua-duanya bukan kitab Sunni tetapi didustakan atas nama ulama ASWJ. Syiah juga membawakan hadith-hadith Sunni untuk membenarkan dakwaan mereka terhadap kemunafiqan, kefasiqan bahkan kemurtadan para sahabat padahal mereka sendiri gagal merujuk kepada syarah Sunni terhadap hadith-hadith tersebut dan dangkal dalam memahami perbahasan ilmu al-jarh wa al-ta’dil, mukhatalaf al-hadith dan musykil al-hadith. Semua ini menyebabkan kaedah berhujah Syiah hanya berasaskan “hujah tangkap muat” semata-mata. Ada juga hujah yang direka oleh mereka sendiri dan mereka sendiri yang menjawabnya sedangkan ASWJ tiada kena mengena dengannya!

- Berlaku percanggahan yang jelas antara sesama Syiah sama ada imamah termasuk dalam persoalan usuluddin atau usululmazhab. Ketika berdialog dengan Syiah pada 2011, jurucakap Syiah Melayu Jadian, Kamilzuhairi mengatakan dengan jelas imamah termasuk dalam bab usuluddin, namun dalam dialog pada kali ini, Hasan Askari mendakwa imamah adalah usululmazhab. Padahal ulama Syiah spt Saduq, Tusi, Bahrani, Mufid, Tustari dll mengatakan imamah termasuk dalam bab usuluddin, akibatya jadilah penganut Sunni yang menolak imamah, sebagai kafir yang tidak kafir @ murtad yang tidak murtad.

- Akhirnya, setelah penganut Syiah gagal mempertahankan aqidah anutan mereka, jalan keluar paling mudah adalah dengan menuduh panel yang mewakili Sunni sebagai golongan Wahabi yang tidak bermazhab. Penulis dan sahabat penulis dituduh sebagai penganut Wahabi padahal isu yang dibangkitkan oleh mereka tiada kena mengena dengan Wahabi. Adakah mereka beranggapan Ahli Sunnah yang beraqidah Asya’irah dan berfiqih Syafi’iyyah akan membiarkan sahaja puak Syiah sewenang-wenangnya mencaci maki para sahabat Nabi r.a.h dan meredhai aqidah sesat mereka?

- Inilah bukti kedangkalan dan kecetakan pengetahuan puak-puak Syiah Melayu Jadian dalam menilai ASWJ. Hakikatnya tiada satu pun madrasah yang wujud dalam kelompok ASWJ sama ada Asya’irah, Maturidiyyah mahupun Salafiyyah yang boleh bersekongkol dengan ajaran sesat Syiah Rafidhah. Jelas, dengan sumber hukum yang jauh berbeza, Syiah Rafidhah bukanlah sebuah mazhab, sebaliknya adalah sebuah kumpulan bid’ah yang sesat lagi menyesatkan.   

Read more >>