Rabu, 13 Januari 2010

UCAPTAMA KETUA PENGARAH JAKIM DALAM MUZAKARAH ISU KALIMAH 'ALLAH' DI MASJID WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR PADA 13 JAN 2010Dato' Hj. Wan Mohamad bin Dato' Sheikh Abdul Aziz, Ketua Pengarah JAKIM


Untuk mengetahui penjelasan dan pendirian JAKIM berkenaan isu kalimah 'ALLAH', para pembaca boleh klik di sini. Untuk makluman, teks ini dibaca oleh Ketua Pengarah JAKIM di hadapan para pimpinan NGO's Islam sebelum satu Resolusi berkenaan isu ini dikeluarkan untuk diserahkan kepada Yang Di-Pertuan Agong.
Read more >>