Khamis, 26 November 2009

SELAMAT HARI RAYA KORBAN DAN JANGAN BERBALAH PULA!!!Oleh kerana raya korban tahun ini jatuh pada hari Jumaat, penulis ingin berpesan kepada sahabat-sahabat..jangan pula ada yang mencemarkan hari baik dan bulan baik ini dengan perkara-perkara khilafiyyah. Apa yang penulis maksudkan iaitu isu, sama ada gugur atau tidak solat Jumaat apabila telah menunaikan solat hari raya? Di sini penulis perturunkan fatwa Syeikh Abdul Majid Salim, Syeikh al-Azhar 1950-1952:“Menurut Mazhab Hanafi sekiranya berkumpul solat hari raya dan solat Jumaat, maka tidak memadai salah satu daripada dua solat tersebut bahkan disunat atau diwajibkan kedua-duanya sekali. Ini kerana solat hari raya adalah sunat manakala solat Jumaat adalah wajib. Ini sebagaimana yang dipegang di dalam Mazhab Syafie. Bagaimanapun Mazhab Syafie memberi kelonggaran kepada penduduk kampung yang jauh dari masjid dan telah menunaikan solat hari raya untuk menunaikan solat Jumaat. Mazhab Maliki pula berpegang kepada wajib menunaikan solat Jumaat walaupun telah menunaikan solat hari raya pada hari tersebut.

Bagi Mazhab Hambani pula, sesiapa yang telah menunaikan solat hari raya, maka gugur baginya kewajipan solat Jumaat kecuali imam”.

Bagaimanapun, Syeikh Abdul Majid Salim mentarjihkan pandangan Imam Ahmad yang mengatakan gugur kewajipan solat Jumaat kepada sesiapa yang telah menunaikan solat hari raya. (Rujuk: Himpunan Fatawa al-Azhar)

Kesimpulannya, jangan pula pada hari Idul Adha yang mulia ini ada antara kita yang berbalah tentang hal ini. Yang jelas ia adalah masalah khilafiyyah semata-mata. Tidak perlu taksub dan fanatik terhadap satu-satu mazhab dan jangan pula sampai kedengaran tuduhan Wahabi dan macam2…

Bagi penulis..untuk berhati-hati dan ihtiyath, penulis lebih cenderung kepada Mazhab Syafie..Wallahu A’lam…


Kullu 'am wa antum bikhair..
Read more >>