Khamis, 24 Mac 2011

Tiada tempat buat Syiah di Malaysia

Kenyataan tentang Syiah oleh YB Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Seri Jamil Khir ketika penggulungan perbahasan di parlimen hari ini (turut dihadiri oleh PM dan TPM) :

Berdasarkan keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada 1996 antara lain bersetuju :-

i. Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak.

ii. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-undang Islam; dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.

Menurut warta pengharaman Syiah, Seksyen 34 – Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan) 1993 : Menetapkan bahawa semua umat Islam warganegara ini (Malaysia) adalah tertakluk kepada undang-undang Islam dan Hukum syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jama"ah sahaja.

Manakala menurut Seksyen 31(1) dan Seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Negeri Selangor 1989 berkenaan warta pengharaman Syiah : mana-mana orang Islam adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut (Syiah) kerana ia bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Larangan ini meliputi ; untuk mengajar, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman yang terkandung di dalam ajaran dan fahaman Syiah kecuali untuk amalan individu itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan ini, disimpulkan bahawa :

a) Seluruh umat Islam warganegara Malaysia hendaklah berpegang hanya kepada Ahli Sunnah Wal-Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak.

b) Warganegara asing dibenarkan untuk mengamalkan Syiah selagimana ia diamalkan secara amalan individu itu sendiri.

Penulis : Kerana itu, kita pelik pasal apa Iran sibuk sangat nak campur tangan hal Syiah di Malaysia? Waktu serbuan di Gombak, seorang ayatullah Syiah turut hadir sebagai penceramah. Bukankah itu dah keluar dari term amalan individu itu sendiri (bagi warga asing)?

Wallahu a'lam.
Read more >>