Khamis, 7 Januari 2010

ISU KALIMAH ALLAH BUKAN ISU TEOLOGIAntara punca kesilapan golongan yang cuba mempertahankan penggunaan kalimah 'Allah' oleh bukan Islam @ Kristian adalah kerana memandang isu ini adalah isu teologi semata-mata. Hakikatnya ia bukan isu teologi tetapi isu ini lebih kepada kepentingan missionary Kristian. Perlu diingat apa yang dipohon oleh Herald adalah MENTERJEMAH KALIMAH 'GOD' KEPADA 'ALLAH' atas alasan ada kalangan penganut Katolik yang berbahasa Melayu dan BUKAN untuk MEMPERTAHANKAN DOKTRIN GOD MENURUT KRISTIAN!!! Jika ianya isu teologi, pihak Kristian perlu berbahas dan mengemukakan affidavit berupa manuskrip-manuskrip asal kitab suci mereka yang menyebut nama Allah kepada pihak mahkamah.

Isunya di sini adalah TERJEMAHAN semata-mata!!! Jika kita mengkaji Bible, kita akan memahami bahawa agama Kristian membenarkan nama tuhan dipanggil mengikut bahasa kaum masing-masing, jika merujuk kepada Bible berbahasa Cina, mereka menterjemahkan God kepada Shen atau Shang-Ti (bagi Bible Protestan) dan Shangzhu atau Tianzhu (bagi Bible Katolik). Begitu juga dapati sesetengah Bible menyebut nama tuhan dalam bahasa Yunani kuno berbunyi Theos dan bahasa Eropah Barat berbunyi Deus. Kristian Arab pula menterjemahkan Bible mereka daripada bahasa Hebrew berbunyi Eloh, Elohim, Yahuwa dll kepada Allah. Di negara-negara Eropah, Amerika dan Australia yang didominasi oleh penganut Kristian pelbagai mazhab mereka menterjemah nama tuhan mereka sebagai 'God'.

Persoalannya, mengapa apabila mereka mahu menterjemahkan perkataan 'God' di negara ini kepada 'Allah' sedangkan 'Allah' bukan perkataan Melayu. Mengapa mereka tidak mahu menterjemahkannya kepada 'Tuhan'? Sedangkan kamus-kamus berautoriti dan pengamalan budaya masyarakat di Malaysia menterjemahkan istilah God kepada Tuhan. Keengganan mereka itu memberi indikasi bahawa di sana adalah agenda lain yang ingin dilakukan oleh pihak Kristian! MISSIONARY!!! Ia sebagaimana kejayaan mereka melakukannya di Indonesia dan di negara-negara lain. Bermakna implikasi akan datang jika umat Islam di negara ini membenarkan penggunaan tersebut adalah seperti berikut....

Akhirnya akan lahir istilah...'Allah' adalah Tuhan sekalian agama...so, agama apa pun yang dianuti, semuanya menyembah kepada Tuhan Yang Sama walaupun berbeza dari segi kaedah peribadatannya. Inilah faham pluralisme agama yang sesat lagi menyesatkan. Wal'iyazubillah...
Read more >>