Isnin, 31 Mei 2010

YAHUDI ADALAH YAHUDI!!!


Kita tak perlu terkejut dengan tindakan Yahudi yang menyerang kapal-kapal konvoi Freedom Flotilla. Ia hanyalah kapal yang membawa bantun kemanusiaan ke Gaza. Mereka bukan tentera dan tidak memiliki apa-apa senjata yang boleh mengancam Israel. Tujuan mereka hanya satu iaitu demi bantuan kemanusiaan. Malah anggotanya turut melibatkan bukan Islam dari Britain, Sweden dan Itali. Tetapi apa pandangan Yahudi-Israel terhadap kumpulan ini? Nothing. Tiada apa-apa nilai pada kaca mata mereka. Jangankan nilai kemanusiaan, terkadang mereka melangkaui nilai kebinatangan dalam bertindak. Sememangnya ini tidak menghairankan, al-Qur'an sendiri telah merakamkan sikap buruk Yahudi spt yg tersebut dalam surah al-Ma'idah ayat 64, iaitu golongan yang suka menyalakan api peperangan dan melakukan kerosakan di muka bumi. 

Apabila membaca tentang kekejaman-kekejaman Yahudi ini, penulis sentiasa teringat kepada buku karangan Fuad Abdul Rahman al-Rifa'i bertajuk Haqiqatul Yahud (Hakikat Yahudi) yang dibeli penulis ketika berada di tahun satu di Jordan. Buku ini membongkar tentang segala perancangan jahat Yahudi bagi menguasai seluruh dunia. Antara apa yang dijelaskan oleh pengarang buku ini adalah tentang pandangan Yahudi terhadap orang selain Yahudi.

Antaranya adalah:-
  1. Orang lain selain Yahudi adalah seperti anjing-anjing
  2. Umat-umat di luar agama Yahudi, bukan hanya anjing-anjing, bahkan juga keldai
  3. Rumah-rumah selain Yahudi adalah kadang-kadang haiwan
  4. Diharamkan ke atas Yahudi untuk menyelamatkan walaupun seorang 'orang asing' (selain Yahudi)
  5. Orang yang membunuh selain Yahudi akan diganjarkan dengan kekal dalam syurga al-Firdaus
Kesimpulannya, kita tak perlu hairan dengan perangai Yahudi yang menyerang sesiapa sahaja secara membuta tuli kerana inilah AQIDAH YANG DITANAMKAN OLEH MEREKA DI DALAM KITAB TALMUD sejak mereka kecil lagi sedangkan aqidah yang mereka ajarkan itu aqidah yang batil! Lihatlah bagaimana Yahudi boleh bangkit sekalipun dengan aqidah yang batil dan palsu ini?

Bayangkan jika seluruh umat Islam ditanamkan dengan aqidah Islam yang haq, tidak mustahil akan lahirnya Umar al-Khattab, Salahuddin al-Ayyubi, Saifuddin Qutz dll yang berjaya membebaskan Palestin dari cengkaman kuffar. Allahu Akbar.

اللهم اقتل اليهود المحاربين بددا ولا تبق منهم أحدا وأنزل عليهم عذابا أليما بقدرتك وقوتك يا رب العالمين

Read more >>

Khamis, 20 Mei 2010

Menjawab Hujah Dangkal Keghaiban Abuya

Penulis tidak terkejut apabila membaca hujahan daripada pihak al-Arqam yang mengatakan kononnya ada dalil yang menunjukkan bahawa ‘keghaiban’ boleh berlaku berdasarkan dalil-dalil tertentu. Antara dalil-dalil tersebut ialah; keghaiban Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi. Sememangnya menjadi amalan biasa golongan ajaran sesat untuk memutarbelitkan nas-nas agama untuk dijadikan alasan bagi membenarkan kepercayaan dan amalan batil mereka. Secara amnya, kita memahami bahawa golongan al-Arqam cuba untuk menggunakan kaedah qiyas bagi mengharuskan berlakunya ‘keghaiban’ ke atas Ashaari Muhammad. Mereka cuba mengiaskan ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad dengan apa yang dianggap oleh mereka sebagai ‘keghaiban’ Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi.

Bagi sesiapa yang mempelajari disiplin ilmu-ilmu Islam, sudah tentu dengan mudah dapat mematahkan hujahan pihak al-Arqam. Ini kerana sememangnya tidak wujud ‘qiyas’ dalam perkara aqidah dan keimanan. Kaedah ‘qiyas’ hanya boleh digunakan dalam ilmu fiqh bagi menentukan hukum yang lima; wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Oleh kerana itu, ilmu ‘qiyas’ tidak dibahaskan dalam ilmu aqidah sebaliknya dibentangkan dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Imam Baidhawi dan majoriti ulama Syafi’iyyah mendefinisikan ‘qiyas’ sebagai: “Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum mahupun sifat”. Berdasarkan pengertian ini, ‘qiyas’ memerlukan rukun-rukun berikut iaitu; al-asl (nas yang asal seperti al-Qur’an dan al-Hadith), hukum al-asl (hukum yang asal daripada nas seperti wajib, sunat, haram, makruh dan harus), al-far’ (sesuatu yang dikiaskan kepada yang asal) dan al-‘illah (sifat hukum yang terdapat dalam al-asl, dan merupakan benang merah penghubung antara al-asl dengan al-far’, seperti al-iskar atau mabuk dalam arak).

Apa yang perlu difahami, untuk mendapatkan ‘illah’ sesuatu hukum bukanlah mudah kerana ia mempunyai syarat-syarat tertentu. Pertama, sifat ‘illah hendaklah nyata; terjangkau oleh akal dan pancaindera. Kedua, hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahawa ‘illah itu ada pada far’. Ketiga, ‘illah hendaklah berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan hikmah hukum, dalam erti bahawa kuat dugaan ‘illah itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Keempat, ‘illah tidak hanya terdapat pada al-asl sahaja, tetapi hendaklah berupa sifat yang dapat diterapkan juga pada masalah-masalah lain selain dari asl. Kalau dilihat pada syarat ‘illah yang keempat ini, bagi yang berakal akan faham bahawa perkara-perkara yang khusus dan eksklusif sudah tentu tidak boleh diqiyaskan kepada yang lain sekalipun ia tidak menyangkut soal aqidah seperti pernikahan Nabi SAW lebih daripada empat orang wanita, ini sudah tentu tidak boleh dikiaskan kepada selain Baginda SAW, kerana ianya khusus buat Baginda SAW semata-mata.

Berbalik kepada kaedah ‘qiyas’ batil yang dilakukan oleh para pengikut al-Arqam, kononnya ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad boleh dikiaskan dengan ‘keghaiban’ Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi, hujahan palsu ini dijawab seperti berikut:-

Pertama: Pada dasarnya, tiada penggunaan ‘qiyas’ dalam perkara berkaitan aqidah dan keimanan kerana ‘qiyas’ adalah salah satu kaedah berijtihad bagi mengeluarkan hukum fiqh sedangkan kaedah mengatakan:

الأصل في الاعتقاد والعبادات التوقيف

Maksudnya: “Asal pada perkara aqidah dan ibadah adalah al-tauqif (berdasarkan dalil syar’i)”.

Oleh itu, penggunaan ijtihad dalam perkara aqidah dibimbangi bercanggah dengan nas-nas syara’ dan membuka ruang kepada berlakunya pencemaran terhadap aqidah Islam. Apa yang berlaku kepada al-Arqam mereka cuba menjadikan ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad sebagai satu i’tiqad dan kepercayaan yang wajib diimani oleh ahli-ahlinya sedangkan sumber tentang doktrin ini tidak diketahui melalui wahyu atau jalan syara’. Sebaliknya ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad hanya dimaklumkan oleh orang-orang yang kononnya boleh mendengar suara roh Ashaari secara ghaib.

Kedua: Jika diandaikan kita cuba melakukan ‘qiyas’ antara apa yang didakwa sebagai ‘keghaiban’ Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi dengan ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad. Aplikasinya adalah seperti berikut;

Al-asl: ‘Keghaiban’ Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi (menurut fahaman al-Arqam)

Al-Far’: ‘Keghaiban’ Ashaari Muhammad (persoalannya tiada sesiapa pun yang mampu menilik alam ghaib sehingga mengetahui Ashaari Muhammad benar-benar ghaib dan bukan meninggal dunia)

Hukum al-asal: Harus berlakunya ghaib

Al-‘Illah: Mu’jizat atau karamah

Hasil daripada percubaan ‘qiyas’ ini kita akan dapati berlaku beberapa ‘error’ atau kesalahan yang akan membatalkan penggunaan ‘qiyas’ itu sendiri berdasarkan alasan berikut:-

Berlakunya ‘qiyas ma’al fariq’ antara al-asl dan al-far’ kerana tidak sebanding. ‘Keghaiban’ Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi diketahui dengan jalan wahyu sedangkan ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad hanya dakwaan semata-mata. Malah dakwaan orang tertentu yang mendakwa mengetahui Ashaari Muhammad ghaib bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Naml ayat 65 yang menegaskan bahawa hanya Dia yang mengetahui perkara ghaib:

Maksdunya: Katakanlah lagi: tiada sesiapapun di langit dan di bumi Yang mengetahui perkara Yang ghaib melainkan Allah!" dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula (sesudah mati).

‘Illah yang dikemukakan juga tidak tepat. Untuk menggunakan ‘illah mu;jizat sudah tentu ia terbatal sama sekali kerana Ashaari Muhammad bukan seorang nabi. Bagi menggunakan ‘illah karamah, ia juga tertolak kerana tidak memenuhi syarat-syarat ‘illah. Sebagaimana yang telah dibentangkan sebelum ini, ‘illah hendaklah sesuatu yang terjangkau oleh akal dan pancaindera serta pasti dan tertentu. Karamah tidak boleh menjadi ‘illah kerana ia sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan pancaindera serta tidak semestinya berlaku kepada semua wali Allah SWT.

Ketiga: Penyalahtafsiran apa yang berlaku ke atas Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi bagi membenarkan doktrin ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad. Mereka menjadikan peristiwa Nabi Isa a.s. yang diangkat oleh Allah SWT dan penurunannya kelak di akhir zaman sebagai ‘keghaiban Nabi Isa. Nabi Khidir juga dianggap masih hidup dan sedang dighaibkan. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah SWT dianggap ‘ghaib’ selama 309 tahun. Persoalannya, samakah konsep ‘keghaiban’ yang berlaku kepada ketiga-tiga individu ini dengan ‘keghaiban’ Ashaari Muhammad?

Jawapannya sudah tentu tidak sama sekali kerana ketiga-tiga individu tersebut belum meninggal dunia berdasarkan nas-nas al-Qur’an dan al-Hadith (kecuali tentang Nabi Khidir yang diperselisihkan oleh para ulama sama ada baginda masih hidup atau telah wafat). Sedangkan apa yang berlaku kepada Ashaari Muhammad, dengan bukti yang jelas lagi terang dan nyata, sesiapa sahaja yang waras dan berakal mengetahui bahawa beliau telah meninggal dunia (pengikut-pengikut al-Arqam mengetahuinya kerana mereka sendiri yang menguruskan jenazahnya sehingga ke liang lahad). Bermakna roh telah berpisah dari jasad menuju ke alam barzakh sebagaimana nas al-Qur’an dalam surah al-Mu’minun ayat 100:

Maksudnya: "Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh Dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan". Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat).

Ayat ini dengan jelas menunjukkan tiada lagi istilah untuk kembali ke alam dunia, kerana apabila berlakunya kematian, roh seseorang akan kekal di alam barzakh sehinggalah ke Hari Qiyamah. Bagaimana mungkin al-Arqam boleh mendakwa Ashaari Muhammad hanya ghaib dan akan kembali ke dunia?! Sedangkan apa yang berlaku kepada Nabi Isa, Nabi Khidir (jika menurut pendapat yang mengatakan baginda masih hidup seperti pandangan Imam Nawawi) dan Ashabul Kahfi, kesemua mereka ‘dighaibkan’ dalam keadaan masih bernyawa dan belum meninggal dunia, bermakna belum berlaku perpindahan roh dari alam dunia ke alam barzakh!

Keempat: Mereka juga berhujah menggunakan ayat-ayat berkenaan golongan syuhada’ yang ditegaskan oleh al-Qur’an bahawa hakikatnya para syuhada’ itu hidup di sisi Allah SWT. Antara di dalam surah al-Baqarah ayat 154:

Maksudnya : Dan janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu: orang-orang mati; bahkan mereka itu orang-orang yang hidup (dengan keadaan hidup yang istimewa), tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.

Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Kathir menukilkan hadith riwayat Imam Muslim yang menjelaskan kedudukan sebenar roh para syuhada’.

"إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل مُعَلَّقة تحت العرش، فاطَّلع عليهم ربك اطِّلاعَة، فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأيّ شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يُتْرَكُون من أن يسألوا، قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا، فنقاتل في سبيلك، حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة -فيقول الرب جلّ جلاله: إني كتبتُ أنَّهم إليها لا يرجعون".

“Roh orang-orang yang mati syahid berada didalam perut burung hijau yang berlegar di dalam syurga ke mana sahaja mereka ingin, kemudin kembali menetap di lampu-lampu yang tergantung di bawah arasy, maka Allah menjelma kepada mereka seraya bertanya; (Adakah kamu ingin sesuatu yang lain? Mereka menjawab; apakah ada lagi yang kami inginkan, sedangkan kami telah dikurniakan dengan sesuatu yang tidak dikurniakan kepada seorangpun makhlukmu? Allah kembali lagi dengan membawa persoalan yang sama. Maka apabila mereka melihat mereka terus menerus disoal, mereka berkata: Kami ingin supaya pulangkan kami ke dunia supaya kami dapat berjuang di jalan Mu sekali lagi sehingga kami terbunuh sekali lagi (demi besarnya ganjaran syahid). Lalu Allah berfirman kepada mereka: Sesungguhnya aku telah menentukan bahawa mereka tidak akan kembali lagi ke dunia”.

Ayat dan hadith di atas jelas menunjukkan bahawa tiada hujah bagi golongan al-Arqam untuk menyokong dakwaan mereka. Ini kerana apa yang berlaku kepada para syuhada’, mereka benar-benar telah meninggal dunia dan tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Bagaimanapun di sisi Allah SWT mereka itu sebenarnya hidup dengan penuh kenikmatan di alam yang lain tanpa disedari dan dapat dirasai oleh manusia di alam dunia. Ini sudah tentu berbeza sama sekali dengan doktrin al-Arqam yang mengatakan Ashaari yang telah meninggal dunia akan kembali semula ke alam dunia. Malah penulis berpandangan, doktrin terbaru yang menjadi pegangan al-Arqam ini lebih hampir kepada doktrin palsu Kristian tentang Jesus. Kristian mengatakan mayat Jesus telah dibangkitkan dari kubur pada hari ketiga kematiannya sebelum beliau diangkat kepada Allah SWT. Wal-‘iyazu billah.

Kesimpulannya, tiada konsep ‘keghaiban imam’ menurut aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Apa yang ada adalah, wajib setiap mu’min beriman kepada perkara-perkara ghaib yang telah dikhabarkan melalui jalan wahyu. Oleh itu, segala yang berkaitan dengan ‘keghaiban’ hendaklah dikembalikan kepada Allah SWT kerana hanya Dia yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib. Manakala apa yang berlaku ke atas Nabi Isa, Nabi Khidir dan Ashabul Kahfi, ia adalah termasuk dalam perkara khusus (sama ada sebagai mu’jizat atau karamah) dan tidak boleh diqiyaskan kepada individu lain atau menjadi satu doktrin di dalam agama seperti yang berlaku kepada golongan Syiah. Justeru, menjadikan dakwaan ‘keghaiban’ orang tertentu (tanpa melalui wahyu) sebagai satu aqidah yang wajib diimani adalah suatu bid’ah yang sesat lagi menyesatkan!
Read more >>

Jumaat, 14 Mei 2010

NETANYAHU BIADAP KERANA MENGATAKAN AL-QUDS TIDAK DISEBUT DALAM AL-QUR'AN

Kelmarin ketika Isrel merayakan Hari Jerusalem pada 12 Mei 2010, PMnya si Benjamin Netanyahu laknatullah telah membuat kenyataan yang menyinggung perasaan seluruh umat Islam sedunia apabila mengatakan nama 'al-Quds' tidak pernah disebut walau sekalipun di dalam al-Qur'an. Alangkah bodoh dan dangkal lagi biadap kenyataan Netanyahu ini. Netanyahu juga dengan bongkaknya menegaskan akan meneruskan pembinaan kawasan perumahan Yahudi di sebelah Jerusalem Timur yang berjaya mereka rampas dalam Perang Arab-Israel 1967. Secara perundangan antarabangsa, apa yang dilakukan oleh Yahudi ini sememangnya satu jenayah dan Jerusalem Timur termasuk Masjid al-Aqsa jelas merupakan hak umat Islam.

Harapan penulis agar jangan sekali-kali ada umat Islam yang terpedaya dengan pembohongan Netanyahu yang mengatakan al-Quds tidak disebut walau satu kali pun di dalam al-Qur'an. Sesiapa pun yang membaca al-Qur'an terutamanya surah al-Isra' ayat 1-7 sudah pasti mengetahui apa, siapa, di mana dan latarbelakang al-Quds itu sendiri!! Malah al-Qur'an berkali-kali melakarkan sejarah pengkhianatan Yahudi (Bani Israel) di bumi al-Quds. Sememangnya kita persilakan 'bukan Islam' untuk mengkaji al-Qur'an dan mengenal siapakah Yahudi yang sebenar? Adakah benar-benar penganut agama Yahudi itu penduduk asal al-Quds @ mereka sebenarnya adalah perompak dan penceroboh bumi suci al-Quds yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kpd Nabi-nabi Bani Israel yang kesemuanya beragama Islam (mentauhidkan Allah SWT).

Baca laporan di bawah...

Netanyahu turns to Bible in tussle over Jerusalem

Netanyahu told a parliamentary session commemorating Israel's capture of East Jerusalem from Jordan in the 1967 war that "Jerusalem" and its alternative Hebrew name "Zion" appear 850 times in the Old Testament, Judaism's core canon.

"As to how many times Jerusalem is mentioned in the holy scriptures of other faiths, I recommend you check," he said.

Citing such ancestry, Israel calls all of Jerusalem its "eternal and indivisible" capital -- a designation not recognized abroad, where many powers support Arab claims to East Jerusalem as the capital of a future Palestinian state.

The dispute is further inflamed by the fact East Jerusalem houses al-Aqsa mosque, Islam's third-holiest shrine, on a plaza that Jews revere as the vestige of two biblical Jewish temples.

Heckled by a lawmaker from Israel's Arab minority, Netanyahu offered a lesson in comparative religion from the lectern.

"Because you asked: Jerusalem is mentioned 142 times in the New Testament, and none of the 16 various Arabic names for Jerusalem is mentioned in the Koran. But in an expanded interpretation of the Koran from the 12th century, one passage is said to refer to Jerusalem," he said.

Responding to Netanyahu's citations, Palestinian chief negotiator Saeb Erekat said: "I find it very distasteful, this use of religion to incite hatred and fear. East Jerusalem is an occupied Palestinian town, and East Jerusalem cannot continue to be occupied if there is to be peace."

Read more >>

Isnin, 10 Mei 2010

HUKUM DUDUK SEMEJA DENGAN PEMINUM ARAK

Question:

Is it permissible for a Muslim to have a meal with non-Muslims who drink wine on the same table?

Answer:

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
All praise and thanks are due to Allah, and peace and blessings be upon His Messenger.

Brother, we really appreciate your forwarding this question to us, and we commend your keenness on getting yourself well-acquainted with the teachings of Islam. May Allah help us all keep firm on the Right Path, Amen!

We are commanded by Allah to stop and eliminate all forbidden acts and to make our best to get others on the right path. Indeed, many vicious people would not be so if they found a merciful hand to take them out of the darkness of sins.

However, wisdom and gentleness sustained by sound knowledge are utterly required here. Then, if a person is not able to stop someone else's wrongdoing with advice or the like, he or she should leave the place where misdeeds are done. This is for fear that the wrath of Allah may afflict him or her along with those who commit the forbidden acts.

Answering your question, Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid, a renowned Muslim scholar, stated,

It is not permissible to sit to people who drink khamr (i.e., intoxicant beverages), whether they are non-Muslims or Muslims. Almighty Allah says regarding those who sit to people who say words of disbelief, (He [i.e., Allah] has already revealed unto you in the Scripture that, when ye hear the revelations of Allah rejected and derided, [you] sit not with them [who disbelieve and mock] until they engage in some other conversation. Lo! In that case (if you stayed), you would be like them. Lo! Allah will gather hypocrites and disbelievers, all together, into hell) (An-Nisaa' 4:140).

Imam At-Tabari said, "This verse is clear in prohibiting setting to people of falsehood of any kind, when they are indulging in their falsehood." Ibn Kathir said regarding Allah's saying (Lo! In that case (if you stayed), you would be like them.), "[It means] like them in sinning."

Jabir reported that Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said, "Whoever believes in Allah and the Last Day should not sit at a table on which khamr is circulated" (At-Tirmidhi).

Scholars who explained this hadith said, "[This applies] even if he or she does not drink with them, because this [i.e., setting to them] is the same as a ratification of their wrongness."

Based on this, it is not permissible to sit to those people or to show courtesy to them. It does not matter if one does not drink with them, as one, in this case, is like a dumb Satan who sees abominable acts and does not denounce them.

What is obligatory is to censure their act and if they do not respond, one should leave them. May Allah protect us from all evils!

May Allah guide all of us to what pleases Him!

Read more >>

Jumaat, 7 Mei 2010

Lesen Judi Halal Untuk Piala Dunia 2010?


Penulis amat tersentak apabila terbaca akhbar yang mengatakan bahawa seorang Menteri Melayu Islam sedang menimbang untuk mengeluarkan lesen judi kepada pihak-pihak tertentu sempena perlawanan bola sepak Piala Dunia 2010. Alasannya adalah untuk mengawal aktiviti perjudian dan pertaruhan haram tanpa kawalan. Selain itu, hasilnya juga dikatakan boleh digunakan untuk pembangunan sukan di negara ini. Memang kenyataan ini amat menyedihkan penulis, adakah begini bentuk acuan Negara Islam yang kita ingin bina? Adakah duit-duit haram sebegini sengaja kita jana untuk bangunkan negara? Adakah para pemimpin kita memikirkan soal keberkatan dan keridhaan Allah dalam membangunkan negara?

Bagi penulis, yang jelas perjudian telah diharamkan dalam al-Qur'an malah diharamkan oleh semua agama lain kerana mudaratnya yang terang dan nyata. Malah wajib bagi pemerintah Islam di sebuah negara Islam menyekat dan mengharamkan seluruh aktiviti perjudian kerana ianya sabit dengan nas-nas al-Qur'an, al-Hadith dan siyasah syar'iyyah (memelihara kepentingan dan kemaslahatan rakyat). Justeru, penulis memuji tindakan kerajaan negeri Kelantan kerana bermula 23 oktober 1990, penghapusan lesen judi kepada 17 buah kedai SPORT TOTO dan 2 buah kedai Empat Nombor Ekor di Kota Bharu telah dilaksanakan. Ini menunjukkan ketegasan dan komitmen kerajaan Kelantan untuk mematuhi hukum Islam dan menyelamatkan rakyat daripada dosa judi! Malah, bukankah judi termasuk salah satu kesalahan di bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri?!


Semoga Allah SWT memberi taufiq dan hidayah kepada pemerintah negara ini dan kekuatan kepada alim ulama yang punya kedudukan dan kuasa untuk menegur pemerintah. Amin...

Baca laporan di bawah...

Kerajaan timbang beri lesen pertaruhan untuk Piala Dunia-Utusan Malaysia

KUALA LUMPUR 6 Mei – Kerajaan mempertimbangkan kemungkinan mengeluarkan lesen untuk membenarkan pertaruhan dilakukan semasa kejohanan bola sepak Piala Dunia 2010 berlangsung awal bulan depan bagi mengelak berleluasanya aktiviti perjudian dan pertaruhan haram di negara ini.
Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr. Awang Adek Hussein berkata, jika kerajaan tidak mengeluarkan lesen kepada pihak yang memohon, aktiviti perjudian dan pertaruhan haram tetap berlaku tanpa kawalan dan pemantauan pihak berkuasa.
 
"Ada beberapa perkara penting untuk dikaji sama ada perkara ini (mengeluarkan lesen membenarkan pertaruhan) baik bagi kerajaan atau jika kerajaan boleh cuba mengawalnya untuk mengetahui berapa banyak (jumlah wang daripada pertaruhan haram).

"Kerajaan sedang mengkaji perkara ini dan akan memutuskannya jika mahu membenarkan pertaruhan memandangkan kejohanan Piala Dunia ini semakin hampir,” katanya kepada pemberita ketika ditemui di lobi Parlimen hari ini.

Awang Adek berkata, jika lesen itu dikeluarkan, kerajaan dapat mengawal aktiviti perjudian, selain hasilnya boleh digunakan terutama untuk pembangunan bidang sukan di negara ini.

Awang Adek mengakui sudah ada pihak yang membuat permohonan untuk mendapatkan lesen itu, tetapi beliau enggan mendedahkan lebih lanjut maklumat itu sehingga kerajaan membuat keputusan mengenainya. – Bernama
Read more >>